Javna nabava i Natječaji

Nabava opreme stalnog postava na projektu "Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac" u sklopu intervencijskog plana

Dokumentacija o nabavi

Prilog I - Troškovnik

Prilog II - Projektna dokumentacija

Prilog III - ESPD zahtjev

Prilog IV - Prijedlog ugovoraNabava opreme stalnog postava na projektu "Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac" u sklopu intervencijskog plana

Dokumentacija o nabavi

Prilog I - Troškovnik

Prilog II - Projektna dokumentacija

Prilog III - e-ESPD zahtjev (PDF)

Prilog III - e-ESPD zahtjev (XML)

Prilog IV - Prijedlog ugovoraOpremanje depoa Zavičajnog muzeja Benkovac

1. Poziv na dostavu ponuda - Nabava opreme za depo ZMBenkovac

2. Oprema depoa Zavičajni muzej Benkovac depo 1 i 3

3. Prilog 1. Ponudbeni list

4. Prilog 2. Troškovnik za opremanje depoa Zavičajnog muzeja Benkovac

5. Pojašnjenje broj 1 – Poziv na dostavu ponude „Opremanje depoa Zavičajnog muzeja Benkovac“

6. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Opremanje depoa

7. Odluka o odabiru najpovoljije ponude Opremanje depoa2. izmjena nabave radova na revitalizaciji i uređenje zavičajnog muzeja Benkovac u sklopu intervencijskog plana grada Benkovca

2. izmjena nabave radova na revitalizaciji i uređenje zavičajnog muzeja Benkovac u sklopu intervencijskog plana grada BenkovcaPRILOG IV- 1. Izmjena prijedloga Ugovora za izvođenje radova

PRILOG IV- 1. Izmjena prijedloga Ugovora za izvođenje radovaNabava radova na revitalizaciji i uređenje zavičajnog muzeja Benkovac u sklopu intervencijskog plana grada Benkovca

1. PRILOG II - Projektna dokumentacija
2. PRILOG IV - Prijedlog ugovora za radovePrethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave radova na revitalizaciji i uređenju Zavičajnog muzeja Benkovac

1. Dokumentacija o nabavi
2. PRILOG I - Troškovnik
3. PRILOG II - Projektna dokumentacija
4. PRILOG III - e-ESPD obrazace-ESPD obrazac
5. PRILOG IV - Prijedlog ugovora za radove