Preskoči na sadržaj

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Zavičajni muzej Benkovac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Zavičajnog muzeja Benkovac koje se nalazi na adresi muzej-benkovac.hr


Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište muzej-benkovac.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedine poveznice nisu podcrtane, odnosno ne sadrže prikladne tekstualne opise.
  • Dio slika nema prikladan alternativni tekstualni opis (alt tekst).
  • PDF datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) pretraživača, a .doc, .xls i druge datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
  • Ugrađeni video zapisi nemaju transkripte

Zavičajni muzej Benkovac radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 3. prosinca 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zavičajni muzej Benkovac.
Izjava je zadnji put preispitana 3. prosinca 2021. Zavičajni muzej Benkovac će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Zavičanji muzej Benkovac.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Zavičajnog muzeja Benkovac korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: muzej.benkovac@gmail.com

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.