Preskoči na sadržaj

Projekt uređenja novog Zavičajnog muzeja Benkovac

Projekt uređenja novog Zavičajnog muzeja Benkovac

- idejni projekt: „BAŠTINA“, Željko Kovačić, dipl. ing. arh.
- glavni i izvedbeni projekt: „HRASTOVIĆ“, Dario Hrastović, dipl. ing. stroj.

U sklopu kaštela i prigradnjama uz njegov sjeveroistočni zid uredio bi se prostor za stalni postav Muzeja.

Sklop se sastoji od četiri zgrade koje su prislonjene jedna na drugu. Tek neznatnim zahvatima uspjelo se omogućiti kružni tok obilaska kroz cijeli stalni postav.

Ulaz u postav bi bio preko kamenom popločane terase s bunarom i s kamenim stupićima koje nose čelični raster pergole, po kojoj raste loza (odrina). Svi zatečeni tradicijski elementi bi se sanirali.

U prizemlju glavne četvrtaste kule „donžona“ bila bi recepcija i muzejski dućan. Postojeće čelično stubište s drvenim gazištima će se redizajnirati. Okrenuti će se i prvi krak. Proširit će se gazišta tako da se omogući razdvajanje na stepenicama s prvog na drugi kat i omogući usmjeravanje posjetioca u penjanju i silasku.

Nakon obilaska drugog kata posjetioci se spuštaju na prvi kat i preko poveznog hodnika, koji je nekad postojao dolaze na prvi kat nekadašnje stambene zgrade. U njoj bi se uklonilo stubište koje je izvedeno kod obnove u 70 godinama prošlog stoljeća i vratila u stanje kakvo je bilo prije tog zahvata s punom podnom konstrukcijom.

Preko probijenog otvora u zidu ušlo bi se u kuću izvan zid, u njeno potkrovlje i nastavilo prema potkrovlju „kuće Pešut“. Tu bi se postojeći izdvojeni dio uredio za sanitarije osoblja i servis. Postojećim unutrašnjim drvenim stepenicama spušta se na nivo prizemlja i vanjskim kamenim stepenicama silazi u podrum koji se nastavlja u podrum kuće uz sjeveroistočni ugao zida.

Novo projektiranim stepenicama se penje na nivo prizemlja istog objekta, nastavlja kroz prizemlje nekadašnje stambene zgrade i kroz spojni dio se vraćamo do ulaznog prostora u prizemlju kule.

Ovaj naizgled zamršen put obilaska vodi nas kroz dosta različite prostorije u kojima će se moći svaki dio muzejske priče uprizoriti na svoj način i ostvariti interesantan postav.

Oko zida glavnog dijela kaštela je vanjski zid iz XVIII. stoljeća koji formira dvorište koje je najšire sa sjeverne strane.

Uz istočni zid je jedna niša sa ostacima kamenog objekta. Tu se predlaže izgradnja novogradnje za upravu Muzeja, depoe i ugostiteljski objekt konoba, kao što je već i bilo predloženo u prijedlogu korištenja površina kompleksa izrađenom 1986. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zadar koji su napravili M. Domijan i A. Sabljak.

Arhitektonski će to izgledati kao tri objekta od kojih su dva jednokatna, za upravu i depoe spojeni u interijeru u jednu cjelinu. Srednji objekt ima vanjske kamene stepenice sa sularom ispod kojeg je balatura i ulaz u podrum sa depoima i internim stubištem za kat. Na katu su uredi tajnice, ravnatelja i kustosa, biblioteka, radni depo i prostorija za odmor s čajnom kuhinjom i sanitarijama osoblja.

Interno stubište se nastavlja do potkrovlja u kojem su depoi za laganiji materijal (keramika, staklo metal).

U trećem prizemnom objektu će biti konoba koja ima prostor za usluživanje sa šankom, kuhinji i sanitarije s garderobom za uposlenike. Ispred je terasa s kamenom klupom.

Vanjski zidovi novih objekata će biti izvedeni unutar kamenog zida dvorišta.

Objekti će biti u tradicionalnom oblikovanju, gabaritima i materijalima, ali malo pročišćeni, zidovi pročelja ožbukani i obojeni u punijim tonovima. Prozori i vrata na fasadi će imati kamene okvire i drvenu stolariju s drvenim kapcima. Pokrov krova kamenim pločama, krovni žljebovi sakriveni.

Postojeći objekt uz sjeverozapadni zid bi dobio namjenu izložbene dvorane za povremene izložbe i druga događanja. U izdvojenom dijelu će biti spremište dvorane i sanitarije za posjetioce. Sa sjeverne strane ulazni plato u dvoranu bi se natkrio strehom koja će se nastaviti uz zapadni i sjeverni zid . Ispod te nadstrešnice bi bio lapidarij.

Već tradicionalno se koristi unutrašnje dvorište kaštela za ljetne priredbe.

Naziv projekta: „4RPI - Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac“. (KK.08.2.1.03.0007)

Opis projekta: Zavičajni muzej se nalazi u Kaštelu Benković, zgradi koja je zaštićena pri Ministarstvu kulture kao pojedinačno nepokretno kulturno dobro od nacionalne važnosti iz 15. stoljeća (Oznaka: N-27) i objektima u sklopu Zavičajnog muzeja Benkovac (multimedijalnu dvoranu, administrativnu zgradu i izložbeni objekt „konobu“). Zavičajni muzej nije samo prostor u kojem se postavljaju izložbe već je i prostor u kojemu se odvija društveno kulturni život Grada Benkovca. U njemu se održavaju brojne tradicionalne, lokalne manifestacije koje su s vremenom postale turističke atrakcije koje posjetiteljima nastoje približiti benkovačku kulturu, umjetnost, običaje i povijest. Prostor muzeja, Kaštel Benković, s godinama je počeo propadati, a bitan čimbenik u njegovu propadanju je i Domovinski rat koji se odvio i u čije je vrijeme Kaštel dodatno oštećen. Kaštel koji nije obnavljan od 1977. godine i koji je danas u lošem stanju i ne može služiti svrsi kojoj bi trebao – promicanju kulture. Naime, zbog svoje oštećenosti narušava izvornu vrijednost ambijenta te svojim stanjem ne pruža adekvatne uvjete za muzejsku djelatnost. Stoga se pokrenula inicijativa njegove obnove čija je svrha dugoročna korist za muzej, Grad Benkovac i sve njegove stanovnike.

Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac obuhvaća građevinsko-obrtničke radove kao i opremu stalnog postava i oblikovanje stalnog postava i od ključne je važnosti za očuvanje kulturne baštine, za razvoj turizma i za zaposlenike Zavičajnog muzeja Benkovac koji će u obnovljenom prostoru raditi u poboljšanim i sigurnijim uvjetima što će ujedno imati i pozitivan učinak na zadovoljstvo i produktivnost istih.

Uprava muzeja će također imati izravnu korist od njegove obnove, i biti će uključena u edukacije radi boljeg upoznavanja muzeja i njegova rada i promicanja benkovačke kulture. U konačnici, važno je spomenuti i izlagače, čija će materija biti izložena u funkcionalnom novom prostoru muzeja, sigurnom za građu i predmete osjetljive na utjecaj vanjskih čimbenika (vlaga i sl.). Krajnji korisnici ovog projekta su svi turisti i posjetitelji (domaći i strani), lokalno stanovništvo Grada Benkovca te učenici, znanstvenici i poduzetnici.

PARTNERI NA PROJEKTU:

GRAD BENKOVAC

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BENKOVCA

Grad Benkovac kao nositelj projekta Intervencijskog plana Grada Benkovca pruža potporu tokom cjelokupne provedbe projekta koordinacijskim sastancima te raspoloživim kadrom za formiranje stručnih povjerenstava za provođenje postupaka javne nabave.

Razvojna agencija Grada Benkovca će na projektu sudjelovati na načina da će Koordinator radova na projektu i Stručnjakinja za javnu nabavu biti djelatnici Razvojne agencije Grada Benkovca.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt će doprinijeti ispunjenju tri razvojna cilja Intervencijskog plana Grada Benkovca.

Opći cilj 1 (prostorni): Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa

Opći cilj 2 (društveni): Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih kotara i Bukovice te povećati životni standard građana

Opći cilj 3 (gospodarski): Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivrednu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam.

Uz opće ciljeve postavljeni sljedeći specifični ciljevi:

Proširenje Zavičajnog muzeja Benkovac s ciljem zaštite kulturne baštine

Unaprjeđenje kulturne i turističke ponude u Gradu Benkovcu tijekom cijele godine osiguravanjem ponude (infrastrukturni i sadržajni zahvati) za daljnji razvoj turizma u kontinentalnom dijelu Zadarske županije

Rezultati realizacije ciljeva su:

Rezultat: Obnovljen i opremljen Zavičajni muzej Benkovca

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja sredstvima EU:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.634.771,75 kn

Iznos sufinanciranja EU iznosi 6.489.555,99 kn

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe projekta je od svibnja 2020. do studenog 2021. g.

Kontakt osoba:

Marin Ćurković, dipl. arh. i prof. povijesti, voditelj projekta

Naziv projekta: Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac (KK.08.2.1.03.0003)

Opis projekta: Na prostoru Grada Benkovca djeluje ustanova Zavičajni muzej Benkovac koji se nalazi u Kaštelu Benković, u zgradi koja je zaštićena pri Ministarstvu kulture kao pojedinačno nepokretno kulturno dobru od nacionalne važnosti iz 15.st. (oznaka dobra: N-27). Srednjovjekovna tvrđava obitelji Benković u kojoj se nalazi muzej smještena je na uzvisini nad gradom. S obzirom da je Planom razvoja turizma destinacije Benkovac iz 2005., Zavičajni muzej Benkovac definiran je kao ishodište itinerera za upoznavanje kulturne i turističke baštine benkovačkog kraja, jasno je da je njegova obnova i proširenje ključna u razvoju turizma Grada Benkovca. Svrha ovog projekta je izrada projektne i planske dokumentacije radi daljnje prijave na buduće natječaje za uređenje, opremanje i revitalizaciju Zavičajnog muzeja Benkovac i realizaciju projekta "REVITALIZACIJA I UREĐENJE ZAVIČAJNOG MUZEJA BENKOVAC".

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Ovim se projektom želi postići nekoliko općih ciljeva:

Iskoristiti potencijale prostornog značaja Grada Benkovca kroz očuvanje i održivo korištenje prostornih resursa kojima raspolaže

Ojačati ulogu Grada Benkovca kao središta društvenog života Ravnih Kotara i Bukovice te povećati životni standard građana

Povećati kapacitete na području Grada Benkovca za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, s naglaskom na poljoprivredu i ekološku proizvodnju, prerađivačke djelatnosti, trgovinu i održivi turizam

Uz opće ciljeve postavljeni sljedeći specifični ciljevi:

Proširenje Zavičajnog muzeja Benkovac s ciljem zaštite kulturne baštine

Unaprjeđenje kulturne i turističke ponude u Gradu Benkovcu tijekom cijele godine osiguravanjem ponude (infrastrukturni i sadržajni zahvati) za daljnji razvoj turizma u kontinentalnom dijelu Zadarske županije

Rezultati realizacije ciljeva su:

Rezultat: Nabavljena sva potrebna dokumentacija za provedbu i realizaciju projekta Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos sufinanciranja sredstvima EU:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 454.750,00 kn

Iznos sufinanciranja EU iznosi 386.537,50 kn

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe projekta je od prosinca 2017. do rujna 2019. g.

Kontakt osoba:

Marin Ćurković, dipl. arh. i prof. povijesti, ravnatelj

Marija Orlović, mag.oec., poslovna tajnica