Preskoči na sadržaj

O muzeju

Zavičajni muzej Benkovac

Prvi početci skupljanja muzejske građe i predmeta na benkovačkom području započinju još krajem 19. st kada su velikaške benkovačke obitelji (Novakovići, Jurković) u skladu s duhom tadašnje Europe prikupljale arheološku i etno građu kao kolekcionari za privatne zbirke.
Obnovom Kaštela Benković 1977. g. pri Narodnom sveučilištu Benkovac u prostorima samog kaštela započela je s djelovanjem mala zavičajna zbirka koja je nastala zahvaljujući nekolicini entuzijasta koji su svoje kolekcije predali kao temelj za osnivanje Zavičajnog muzeja benkovačkog kraja, što je prvi zapis postojanja muzejske djelatnosti u Benkovcu.

Zavičajni muzej Benkovac osnovan je 1983. g., tada u sastavu Narodnog sveučilišta Benkovac. Muzej se bavio prikupljanjem arheološke, etnološke te kulturno povijesne građe sa šireg benkovačkog područja. Prema podatcima koji su sačuvani prije Domovinskog rata muzej je imao bogatu arheološku zbirku sa preko 15000 predmeta, etnološku zbirku sa oko 150 predmeta, kulturno-povijesnu zbirku, kao i zbirku fotografija, razglednica, te bogatu knjižnicu. Bio je uređen arheološki postav muzeja, djelomično etno postav te se dalje radilo na obradi i prikupljanju građe s brojnih lokaliteta benkovačkog kraja.

Djelovanje muzeja, prekinuto Domovinskim ratom 1991.-1995. (kad je nestao dio muzejske građe, a inventarne knjige i dio dokumentacije o građi je potpuno nestao) nastavljeno je 1996. g. u sklopu Arheološkog muzeja iz Zadra. Dio etnografske građe sklonjen je nakon "Oluje" u Zavičajni muzej u Biogradu na Moru, a arheološke građe u Arheološki muzej Zadar. U prosincu 2010. g. nakon dugih 15. godina veliki dio arheološke građe skupa s dokumentacijom vraćen je iz Arheološkog muzeja Zadar, kao i cjelokupna etnografska zbirka koja je vraćena iz Zavičajnog muzeja Biograd.
Od 2007. g. Zavičajni muzej Benkovac djeluje kao samostalna ustanova čiji je osnivač Grad Benkovac. Sredstva za rad Muzeja osigurava Grad Benkovac u svom proračunu. Djelokrug djelovanja Zavičajnog muzeja Benkovac odnosi se na prostor bivše općine Benkovac.
Kako su ratna stradanja i zub vremena učinila štetu na građi i djelomično na samom objektu (Kaštel Benković iz 15. st. – zaštićeni spomenik kulture od nacionalne važnosti) uz potporu Grada Benkovca i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u suradnji s konzervatorima i MDC-om, u izradi je izvedbeni projekt uređenja Zavičajnog muzeja Benkovac kojim se planira napraviti novi prostorni raspored, te građevinski urediti radni prostor. Paralelno se izrađuje muzeološka koncepcija i sukladno njoj urediti će se sklop kaštela Benković kao ishodišna točka za upoznavanje prošlosti benkovačkog kraja i mjesto gdje bi se dobile sve informacije za samostalno istraživanje bogatih spomenika kulturno-povijesne baštine.

Uredit će se stalni postavi i oformiti neke nove zbirke (prirodoslovna zbirka, zbirka Domovinskog rata, zbirka kamenoklesarstva) kojima bi trebala biti prezentirana cjelokupna povijest Ravnih kotara i Bukovice, od prapovijesti do modernog doba. Bit će prezentirana povijest kamenoklesartva i obrade kamena koja na benkovačkim prostorima ima tisućljetnu tradiciju, po kojoj je benkovački kraj i danas prepoznat u Hrvatskoj, ali i šire. Tako bi bogata prošlost ovog kraja bila prezentirana na suvremen način i prema standardima moderne muzejske prakse.

Stručni muzeološki rad nastavlja se obradom građe arheološke zbirke koje već ima znatan broj, koja će uz dio koji je vraćen iz Arheološkog muzeja Zadra, kao i predmete s novih istraživanja s Aserije te drugih lokaliteta šireg benkovačkog područja postati dio stalnog arheološkog postava koji će biti smješten u kuli kaštela, a koji će s lapidarijem i zbirkom kamenih spomenika pričati o najstarijoj povijesti i životu šireg benkovačkog područja. Nadalje analizom etnografske zbirke koja je vraćena i povratom predmeta iz Biograda te novim prikupljanjem građe prikazat će se život stanovnika benkovačkog kraja kroz zadnjih 100 godina. Uređenjem kulturno-povijesnih zbirki koje zahtijevaju intenzivnije prikupljanje dokumentacije i građe prikazat će se urbani razvoj grada Benkovca te povijesni prikaz razvoja Kaštela. Sve skupa činit će stalne postave Zavičajnog muzeja Benkovac koji će time prezentirati razvoj grada Benkovca i šireg benkovačkog kraja, kao i bogatu kulturno povijesnu i prirodnu baštinu, koja smještajem u spomeniku kulture Kaštelu Benković još više dobiva na vrijednosti.

Zavičajni muzej Benkovac, osim muzejskog posla u suradnji s Gradom Benkovcem, Turističkom zajednicom Grada Benkovca, KUD-om Branimir Benkovac, klapom Asseria, te drugim udrugama i institucijama Grada Benkovca sudjeluje u priređivanju raznim kulturnih priredbi: smotra klapa, Etno festival, kazališne predstave, radionice i tečajevi očuvanja tradicionalnih zanata, izložbe, vodiče.

Muzej pruža usluge stručnog vodstva grupa po muzeju – Kaštel Benković, arheološkom parku Asseria, lokalitetu Kličevica te Karin – franjevački samostan.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Benkovca i KUD-om Branimir Benkovac pristupilo se izradi autohtonih suvenira benkovačkog kraja („Baština u kamenu“ - vez četverokuka te replike staklenih posuda s Aserije punjene vinom Benkovački rose).

Muzej u svom sastavu sadrži:

- muzejske zbirke

- arheološka zbirka

- etnološka zbirka

- kulturno – povijesna zbirka

- zbirka domovinskog rata

- zbirka kamenih spomenika

- dokumentacijsku zbirku

- fototeka

- muzejsku knjižnicu (dostupna stručnjacima)