Obitelji Benković 6, HR-23420 Benkovac
  • Slide 1

benkovac razglednice

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Znanstvena knjižnica Zadar    

UDK 908(497.5 Benkovac)
769.5(497.5 Benkovac)(083.824)
77(497.5 Benkovac)(083.824)                 

ĆURKOVIĆ, Marin

Benkovac na starim razglednicama i
fotografijama / Marin Ćurković, Mile Marić;
<prijevod Kristina Klapan>. - Benkovac :
Zavičajni muzej Benkovac, 2014. - 46 str.:
ilustr. (djelomice u bojama) ; 21 cm

Bibliografija. - Summary.

ISBN 978-953-56723-1-9

1. Marić, Mile, teolog

140724007

O nama

muzej benkovac

Osnivač: Grad Benkovac • Godina osnutka: 1983/ reosnivanje 2007.
Ravnatelj: Marin Ćurković, dipl. arheolog - marincurkovic@net.hr
 
Radno vrijeme: 7.00 -15.00

Otvoreno za posjetitelje
- ljeti (2. ožujka – 31. listopada) ponedjeljak – petak: 9 – 14
- zimi (1. studenog – 1. ožujka) ponedjeljak – petak: 9 – 14 ili uz najavu

Kontakt

Obitelji Benković 6
23420 Benkovac
Tel/Fax: 023/681-055