Obitelji Benković 6, HR-23420 Benkovac
  • Slide 1

Projekt uređenja novog Zavičajnog muzeja Benkovac

SI 590x295- idejni projekt: „BAŠTINA“, Željko Kovačić, dipl. ing. arh.
- glavni i izvedbeni projekt: „HRASTOVIĆ“, Dario Hrastović, dipl. ing. stroj.

U sklopu kaštela i prigradnjama uz njegov sjeveroistočni zid uredio bi se prostor za stalni postav Muzeja.

Sklop se sastoji od četiri zgrade koje su prislonjene jedna na drugu. Tek neznatnim zahvatima uspjelo se omogućiti kružni tok obilaska kroz cijeli stalni postav.

Ulaz u postav bi bio preko kamenom popločane terase s bunarom i s kamenim stupićima koje nose čelični raster pergole, po kojoj raste loza (odrina). Svi zatečeni tradicijski elementi bi se sanirali.

U prizemlju glavne četvrtaste kule „donžona“ bila bi recepcija i muzejski dućan. Postojeće čelično stubište s drvenim gazištima će se redizajnirati. Okrenuti će se i prvi krak. Proširit će se gazišta tako da se omogući razdvajanje na stepenicama s prvog na drugi kat i omogući usmjeravanje posjetioca u penjanju i silasku.

Nakon obilaska drugog kata posjetioci se spuštaju na prvi kat i preko poveznog hodnika, koji je nekad postojao dolaze na prvi kat nekadašnje stambene zgrade. U njoj bi se uklonilo stubište koje je izvedeno kod obnove u 70 godinama prošlog stoljeća i vratila u stanje kakvo je bilo prije tog zahvata s punom podnom konstrukcijom.

Preko probijenog otvora u zidu ušlo bi se u kuću izvan zid, u njeno potkrovlje i nastavilo prema potkrovlju „kuće Pešut“. Tu bi se postojeći izdvojeni dio uredio za sanitarije osoblja i servis. Postojećim unutrašnjim drvenim stepenicama spušta se na nivo prizemlja i vanjskim kamenim stepenicama silazi u podrum koji se nastavlja u podrum kuće uz sjeveroistočni ugao zida.

Novo projektiranim stepenicama se penje na nivo prizemlja istog objekta, nastavlja kroz prizemlje nekadašnje stambene zgrade i kroz spojni dio se vraćamo do ulaznog prostora u prizemlju kule.

Ovaj naizgled zamršen put obilaska vodi nas kroz dosta različite prostorije u kojima će se moći svaki dio muzejske priče uprizoriti na svoj način i ostvariti interesantan postav.

Podne obloge u klinker pločicama zamijenit će se kamenim opločenjem koji bolje odgovara tradicijskom graditeljstvu.

Oko zida glavnog dijela kaštela je vanjski zid iz XVIII. stoljećakoji formira dvorište koje je najšire sa sjeverne strane.

Uz istočni zid je jedna niša sa ostacima kamenog objekta. Tu se predlaže izgradnja novogradnje za upravu Muzeja, depoe i ugostiteljski objekt konoba, kao što je već i bilo predloženo u prijedlogu korištenja površina kompleksa izrađenom 1986. godine od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zadar koji su napraviliM. Domijan i A. Sabljak.

Arhitektonski će to izgledati kao tri objekta od kojih su dva jednokatna, za upravu i depoe spojeni u interijeru u jednu cjelinu. Srednji objekt ima vanjske kamene stepenice sa sularom ispod kojeg je balatura i ulaz u podrum sa depoima i internim stubištem za kat. Na katu su uredi tajnice, ravnatelja i kustosa, biblioteka, radni depo i prostorija za odmor s čajnom kuhinjom i sanitarijama osoblja.

Interno stubište se nastavlja do potkrovlja u kojem su depoi za laganiji materijal (keramika, staklo metal).

U trećem prizemnom objektu će biti konoba koja ima prostor za usluživanje sa šankom, kuhinji i sanitarije s garderobom za uposlenike. Ispred je terasa s kamenom klupom.

Vanjski zidovi novih objekata će biti izvedeni unutar kamenog zida dvorišta.

Objekti će biti u tradicionalnom oblikovanju, gabaritima i materijalima, ali malo pročišćeni, zidovi pročelja ožbukani i obojeni u punijim tonovima. Prozori i vrata na fasadi će imati kamene okvire i drvenu stolariju s drvenim kapcima. Pokrov krova kamenim pločama, krovni žljebovi sakriveni.

Postojeći objekt uz sjeverozapadni zid bi dobio namjenu izložbene dvorane za povremene izložbe i druga događanja. U izdvojenom dijelu će biti spremište dvorane i sanitarije za posjetioce. Sa sjeverne strane ulazni plato u dvoranu bi se natkrio strehom koja će se nastaviti uz zapadni i sjeverni zid . Ispod te nadstrešnice bi bio lapidarij.

Već tradicionalno se koristi unutrašnje dvorište kaštela za ljetne priredbe.

S tom tradicijom bi se nastavilo, a pojedina događanja bi se mogla odvijati i u dvorišnom dijelu. Za sve te priredbe bi se izvodile privremene pozornice i gledališta .

Zelene površine će se urediti s postojećom organizacijom i raslinjem uz eventualnu zamjenu dotrajalih biljaka.

Također potrebno je hortikulturno urediti i prostor južno od muzeja koji bi služio kao vidikovac.

 


O nama

muzej benkovac

Osnivač: Grad Benkovac • Godina osnutka: 1983/ reosnivanje 2007.
Ravnatelj: Marin Ćurković, dipl. arheolog - marincurkovic@net.hr
 
Radno vrijeme: 7.00 -15.00

Otvoreno za posjetitelje
- ljeti (2. ožujka – 31. listopada) ponedjeljak – petak: 9 – 14
- zimi (1. studenog – 1. ožujka) ponedjeljak – petak: 9 – 14 ili uz najavu

Kontakt

Obitelji Benković 6
23420 Benkovac
Tel/Fax: 023/681-055